Arta comunicarii pdf. Arta Comunicarii - Jim Stovall, Ray H. Hull PDF | PDF


Hull, PRD. Copyright© ~ Sim Stovall and Ray H. Hul, PAD. Arta comunicarii nonverbale. Comunicarea in cadrul conversatiilor Arta ascultarii constructive v8 Imagini si iluzii ale comunicirii.

Arta de a vorbi in fafa un Comunicari productive. Catalogul comunicat Scurti biografie a dr. Ray H. Chiar si atunci cind incercam si nu o fa- cem, intr-o forma sau alta tot comunicim ceva, Faptul ci tratim pe cineva cu tacere tot comunicare inseamna - ii transmitem, de fapt, cA ne-a deranjat ceva sau ci nu mai avem nimic de spus refe- ritor la o anumita problema. Indiferent de situafie, comunicam anumite lucruri.

Arta Comunicarii - Jim Stovall, Ray H. Hull PDF | PDF

O mare parte a interacjiunilor noastre de zi cu zi, cu colegii, prietenii, cu cei dragi sau cu alte persoane implica, intr-o forma sau alta, comunicare. In condifiile in care ne dorim si avem suc- ces pe plan profesional sau personal ori si avansim in ierarhia organizationala, este imperativ si ne familiarizam cu procesele implicate in comunicarea interpersonala eficienta, dar si cu po- tenfialul impact pe care il are ea asupra tuturor actiunilor noastre.

Important este ca, in general, comunicarea interpersonala tre- ce cu mult dincolo de discutii. Pe ling vorbitul propriu-zis, co- municarea interpersonal include crearea unei atmosfere propice, care si permita interactiuni pozitive si constructive cu alii.

Cu cit stapanim mai bine acest aspect, cu atat vom avea un succes mai mare.

Arta Comunicarii - Jim Stovall, Ray H. Hull PDF

In circumstanfe asemanatoare, doar in functie de modul in care comunicim ne alegem medicul, dentistul, resta- urantul preferat, ruda la care apelam atunci cand avem o proble~ mi, locul de rugiciune, politicienii cu care votim, bona copiilor si chiar frizerul!

Intr-un final, este lucrul care ii separa pe cei care au succes in viata de cei care nu prea au reusit nimic. Ne arat cum suntem sau cum am dori si fim. Capacitatea de a co- munica este extrem de important pentru a reusi, indiferent de domeniu. Ce presupune ea?

premium dating datând familie religioasă

Comunicarea interpersonala nu implica doar ceea ce spunem, ci extrem de important este si ceea ce facem atunci cand comuni- cim cu alfii, Ne referim aici la felul in care suntem imbricati, la limbajul corporal, la gesturi, la contactul vizual sila cat de ingrij suntem, In multe situatii, aspectele nonverbale ale comunic sunt, de multe ori, mai importante decit ceea ce spunem.

Rezul- tatul pe care ne-am propus sa il obfinem in urma acestor interac- {iuni verbale si nonverbale poate fi o schimbare de atitudine, de comportament sau de convingeri in cazul persoanei cu care co- municam, Sau poate duce la gisirea unor soluii creative, prin in- termediul rezolvarii constructive a problemelor, care altfel ar fi rimas nerezolvate.

De ce unora le este greu sa comunice corect cu cei din jurul lor?

dating după 40 de văduve dating shanghai girl

Pentru unii, complexitatea inerenti a comunicarii interperso- nale este factorul care declanseaza dificultatile pe care le au atunci cind vor si comunice eficient cu cei din jur. De ce se intampla acest lucru?

Arta comunicarii - Jim Stovall, Ray H. Hull .pdf - ggex.ro

Oare fiindcé unora le este arta comunicarii pdf greu si se implice in toate evenimentele complexe ce pot apirea in timpul mesajelor schimbate pe parcursul comunicirii sau fiindcd nu s-au pregitit ~ formal sau informal - in ceea ce priveste acest aspect complex al comportamentului uman? Sau poate cA in primi ani de viata au avut nigte mode- le necorespunzatoare in ceea ce priveste comunicarea. Traim, de asemenea, gi intr-o lume in care oamenii nu au cunostinfele sau abilititile necesare ca si fie nigte buni co- municatori!

Prin urmare, este dificil de infeles ce spun ele, fiindca viteza cu care vorbese fi face si rosteasca doar partial cuvintele.

Sau poate cae lipseste abilitatea de a ne rispunde intr-o maniera pozitiva gi constructiva atunci cénd incearca si ne comunice ceva, Sau poate ci abilitatea lor de a asculta cu atenfie ceea ce le arta comunicarii pdf nu este tuna corespunzatoare, Poate ci nu se apropie de noi atunci cand le vorbim, poate ca nu stabilesc un contact vizual adecvat sau poate 4 au un limbaj corporal mai putin dezirabil atunci cand interac- arta comunicarii pdf cu noi.

Cu toate thai cultura dating, ca sa reusim sd interactionam cu succes cu cei cu care comunicim, indiferent ca este vorba despre dragoste, fa- milie, afaceri, vorbit in public sau chiar despre campanii politice, este obligatoriu arta comunicarii pdf invafm cum si ne implica in mod eficient in acest aspect complex, dar important al viefii noastre numit ,co- municare umana, 24 Arta comunicarii Daca nu comunic perfect, inseamna ca sunt un comunicator slab?

Este o intrebare care mi se pune frecvent. Iata care este rispun- sul meu: arta comunicarii pdf interpersonal eficienta nu inseamna ca vei comunica intotdeauna perfect.

Secretele comunicarii - ABC Vorbirii - Larry King -PDF

Nu am intalnit niciodati pe ni- meni care si comunice perfect. Inseamna sa ii motivezi pe alfii si faci anumite schimbéri pozitive prin interme- diul interactiunii verbale directe sau, dimpotrivi, nonverbale mai exact, prin ceea ce nu spunemal limbajului corporal si al atmosferei pozitive pe care 0 creim, imi place sintagma ,atmosfera pozitiva si propice comunica- rif, fiindca ofera un cadru in care sa se poata desfiigura o comuni- care constructiva gi reusita.

  • Lucky star dating

In loc sa comunic perfect, prefer si comunic constructiv sau intr-o manierd plind de insemndtate, In momentul in care comunicim constructiy, suntem mult mai ca- pabili sa o facem si intr-un mod plin de insemnitate.

Asadar, cand tragem linie, despre ce este vorba?

Secretele comunicarii - ABC Vorbirii

Autorii explica faptul ca atunci cénd doi sau mai multi oameni se afla in acelasi loc si sunt constienti fiecare de prezenta celorlalti, intr-un fel sau altul se produce 0 comunicare, indiferent cat de subtila, de lipsita de intentie sau de precara este ea. Discursul este necesar? Nu este necesara folosirea unui discurs.

Desi exista situafiiin care o persoana si-a propus si nu comu- nice, cei din jur primesc mesaje prin intermediul comportamentu- lui nonverbal despre care vor discuta intr-un capitol ulterior.

Cateva principii ale comunicarii interpersonale Autorii continua prin a expune cateva princi rii interpersonale care mie personal imi plac, Cele mai multe din- tre ele vor fi abordate pe parcursul cart, in diferite capitole, fi ins enumerate pe scurt gi aici.

dating online de șantaj noul spectacol de dating pe cmt

Ele guverneaza eficienta arta comunicarii pdf Carii, Cu toate acestea, asa cum spun autorii, desi aceste principii sunt in general destul de simple, adesea este nevoie de o viata in- treagi ca si le stépanim, Tati despre ce este vorba: 1.

Comunicarea interpersonala nu este opfionald Uneori, este posibil si incercim si nu comunicim; si nu co- municim deloc nu este insa o opfiune. In realitate, cu cit ne stra- 26 Arta comunicarii duim mai mult si nu comunicam, cu atat mai mult transmitem! Daca ignori o persoani, comunici cu ea, Este posibil si nu fi spui ci 0 ignori, dar prin felul n care te porti la nivel nonverbal, asta si fi transmifi.

Arta comunicarii pdf, comunicarea nonverbala poate fi si de multe ori chiar si este ~ mai puternica decat cuvintele pe care le folosim. Postura gi pozitia corpului sau contactul vizual ori lipsa lui sunt importan- te.

Chiar si cele mai marunte si mai subtile gesturi comunica ceva altora, 2. Comunicarea este ireversibila Comunicarea interpersonala este ireversibili. Uneori poate ca ne dorim si nu fi spus nimic, Avem un sentiment de regret si ne cerem scuze pentru un lucru pe care l-am spus, dar nu putem re- trage nimic, Adesea ne comportam si, prin urmare, comunicim cu ceilalfi pornind de la situafiile anterioare in care am interacti- onat.

Aceste situafii pot fi ins sau nu niste puncte de referinga viabile, Din cauza unor asemenea stereotipuri, cind comunicim cu alfi oameni, putem avea uneori idei yuba city dating legate de ceea ce gindesc ei sau de cum ni se pare noua mai probabil si se arta comunicarii pdf. De asemenea, ne putem face o idee despre rezultatul uunei conversafii inainte ca ea si aibii loc, ca urmare a faptului ca il cunoastem pe cel cu care discutam si stim care sunt circumstan- {ele in care se va desfigura conversatia.

Doar aga exist sanse mai mari si fim infelegi corect sau sa spunem lucruri pe care si le regretim ulterior. MA aflam in culisele unei arene uriase, unde se stransesera 14, de oameni de afaceri ce asteptau si mi auda vorbind, Nu ma gindeam neapirat la ceea ce urma sa spun, ci incercam sa imi aduc aminte cite trepte erau pina in fata scenei si unde era loca- lizat podiumul.

Era primul meu discurs de cand imi pierdusem complet vederea. Am auzit vocea autoritard a prezentatorului umplind intreaga arena, in timp ce imi pregitea intrarea.

realist datând un optimist evoluționați multiplayer