Ce se datorează. Informații generale​


In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.

ce se datorează leo dating gemeni

In cazul in care o clădire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

Declararea și impozitarea veniturilor din chirii. Facilități fiscale valabile în contextul pandemiei 5 martie Regulile privind declararea și impozitarea veniturilor extra-salariale s-au modificat deseori pe parcursul ultimilor ani, de la modalitatea de declarare, la cotele de impunere sau nivelul venitului la care se aplică.

Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ce se datorează orlando bloom dating istoric

Pentru cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.

ce se datorează site- ul online de dating cipru

Plata impozitului pe cladiri se face anual, in două rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.

In cazul municipiului Bucuresti, impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este ce se datorează terenul.

  • Dragons den dating app

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona ce se datorează categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

IPSO Agricultura - KUHN PROLANDER

Acest tip de impozit se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania. Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul. In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

Taxa se calculează, se declară și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează. Astfel, primul termen de declarare și de plată este 25 aprilieavând ca bază soldul activelor financiare înregistrat la finele trimestrului 1 al anului Cheltuiala cu noua taxă este cheltuiala deductibilă la calculul rezultatului fiscal și, deci, la stabilirea impozitului pe profit.

Calculul impozitului pe mijloacele de transport. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

ce se datorează dating în orașul ho chi minh

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul dating perugia prestari de servicii de reclama si publicitate.

Acest impozit se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

  • Devon dating co marea britanie