Metode de dating pământul. Întâlniri - Întâlniri cu carbon 14 și alte metode cosmogene


Eduard Dinu Contents I. Scurt Istoric Cum funcționează radioactivitatea Vârsta Pământului Scurt Istoric Oamenii de ştiinţă au estimat vârsta planetei noastre încă cu sute de ani în urmă. Însă toate estimările făcute înainte de secolul XX nu au reprezentat mai mult decât simple presupuneri care nu aveau la bază date ştiinţifice solide.

ÎnBertram Boltwood a descoperit prima modalitate de a calcula vârsta rocilor folosindu-se de descoperirile din fizica acelor vremuri şi anume de descompunerea radioactivă a anumitor elemente chimice întâlnite în natură.

Popularitate Câștigă

Cum unele roci s-au format la puţin timp, geologic vorbind, după apariţia planetei Pământ, stabilirea vârstei acestor roci a însemnat în acelaşi timp prima estimare rezonabilă, pe baze ştiinţifice, a vârstei Pământului. Descoperirile lui Boltwood au permis totodată oamenilor de ştiinţă să dateze diferitele straturi de roci din compoziţia crustei Terrei. Au fost ulterior dezvoltate tehnici de datare a vârstei plantelor, metode de dating pământul vechi, construcţiilor antice etc.

În Frederick Soddy care ulterior a descoperit existenţa izotopilor - elemente chimice având aceleaşi proprietăţi fizico-chimice, dar masă atomică diferită şi Ernest Rutherford au descoperit împreună că uraniul şi toriul se descompun în alte elemente la o rată constantă adică întotdeauna este nevoie de aceeaşi perioadă pentru ca dintr-o anumită cantitate de uraniu radioactiv jumătate să se descompună în alte elemente chimice.

Scepticism

Timpul necesar se numeşte perioadă de înjumătăţire. Ei au mai descoperit şi faptul că aceste două elemente radioactive suferă procesul de fisiune nucleară adică se descompun radioactivtransformându-se în alte elemente chimice într-o secvenţă fixă, adică dau naştere mereu prin procesul de fisiune aceloraşi alte elemente chimice.

Existau acum toate elementele necesare pentru ca altcineva să poată găsi o utilitate acestor noi descoperiri. Bertram Boltwood s-a născut în în Amherst, Massachusetts. A studiat şi mai apoi a predat fizica la Universitatea Yale.

  • Știți acel moment când aveți o ditamai revelația și horărâți că trebuie să vă schimbați total viața, iar banda de placaj trebuie să fie la 12,5 cm de marginea acestuia.
  • Potasiu-argon Metode de dating: K-Ar și Ar-Ar Dating
  • Sfaturi stardom dating
  • Spaţiu Geocientiștii au ajun la aceată concluzie după ce -au întâlnit cu pietre ticloae numite tektite din divere părți ale lumii.
  • Metodele de datare sunt sigure și predicțiile lor se potrivesc unele cu altele.
  • Vârsta Pământului - Wikipedia
  • Datând un tip foarte înalt
  • carbon dating | Definiție, metodă, utilizări și fapte

Implicat în diverse proiecte de cercetare înBoltwood a remarcat că în compoziţia mineralelor care conţin uraniu şi toriu se găseşte mereu şi un alt element chimic, plumbul.

A studiat multe mostre de minerale şi a constatat că odată cu vârsta estimată a rocii creşte şi 6 râuri viteză de bere dating de plumb din compoziţia ei.

Categorie - Patul lacului cu noroi ține radiocarbon "piatră Rosetta"

De asemenea, cantitatea 2 de uraniu scade. Boltwood a concluzionat că seria de procese de fisiune începută de descompunerea uraniului are ca finalitate apariţia plumbului descompunerea radioactivă a uraniului constă într-o transformare succesivă în alte elemente radioactive, care se dezagregă la rându-le, la finalul procesului rezultând plumb, care nu este un element radioactiv.

lldj dating

A studiat procesul similar şi în cazul toriului, ajungând la aceleaşi concluzii. Boltwood a presupus că, din moment ce uraniul şi toriul se descompun cu o viteză constantă, dată de perioada de înjumătăţire caracteristică fiecărui element în parte, ar trebui să fie posibil ca, pe baza cantităţilor de material radioactiv şi de plumb prezente în mineralele studiate, să poată determina vechimea rocilor, adică momentul din care descompunerea radioactivă a început.

În cadrul testelor efectuate el a folosit un raleigh grifter dating Geiger-Muller detector de radiaţii emise în momentul fisiunii nucleare pentru a estima câţi atomi de uraniu se descompun în fiecare minut şi un spectrometru de masă rudimentar cu care a estimat cantitatea din fiecare element chimic prezent în mostrele folosite.

Imagine: Gordon Schlolaut Imagine: Christopher Bronk Ramsey Noroiul nu este renumit pentru claritatea sa, dar zgomotul întunecat din fundul unui lac japonez ar putea oferi cea mai clară, cea mai precisă metodă de calibrare a datelor radiocarbonului.

Ştiind cât plumb şi cât uraniu există la momentul măsurătorilor în mostra folosită, ştiind cât de repede se descompune uraniul şi cunoscând şi perioada de înjumătăţire a izotopului de uraniu din compoziţia mineralului analizat, Boltwood a putut calcula de când se petrecea fenomenul de descompunere radioactivă în roca studiată. Adică practic vârsta mineralului. În Boltwood a publicat calculele prin care determinase vârstele a 10 mostre de roci.

În toate cazurile a fost vorba de cifre care depăşeau cu mult de zeci, chiar sute de ori mai mari estimările privind vârsta mineralelor respective acceptate în acel moment în comunitatea ştiinţifică.

vârsta bună pentru întâlniri de grup

Boltwood a estimat vârsta Pământului la 2,2 miliarde de ani mai mică decât ceea ce ştim astăzi, 4. În chimistul american Willard Libby a realizat că recent descoperitul, pe atunci, izotop 14 al atomului de carbon, ar putea fi folosit pentru a data fosilele şi rămăşiţele de plante, în acelaşi mod în care uraniul fusese folosit la datarea rocilor.

Ulterior metoda lui Libby a fost utilizată şi pentru datarea documentelor vechi. Cum funcționează radioactivitatea Figura 1 Dacă vă mai amintiți de la orele de chimie sau fizică din liceu, știți că materia, în starea în care o întâlnim pe Pământ, este formată din atomi, iar atomii au un nucleu —ce conține protoni și neutroni— și un înveliș electronic ce conține electroni. Un element chimic este identificat prin numărul atomic câți protoni are și prin masa atomică aproximativ numărul de protoni plus numărul de neutroni.

De exemplu, U, înseamnă izotopul cel mai răspândit de uraniu, cu 92 protoni și neutroni. Masa atomică e cea metode de dating pământul sus.

vârsta pământului

Două elemente chimice diferă prin numărul atomic, de exemplu elementul cu 6 protoni este carbonul, pe când cel cu 7 este azotul. Izotopii, în schimb, sunt atomi cu același număr de protoni, dar cu număr diferit de neutroni, de exemplu 12C, 13C, 14C sunt trei izotopi de carbon.

codul de cod de tip guy dating

Unii dintre izotopi sunt stabili, iar alții nu. Cei instabili emit particule pentru a ajunge la o stare stabilă se transformă dintr-un izotop instabil într-unul mai stabil. Acest proces de emisie spontană se numește radioactivitate, sau dezintegrare radioactivă.

Cele mai comune forme de radiație sunt dezintegrările alfa, beta sau gama.

Dezintegrarea alfa constă în expulzarea din nucleu a unei particule α formată din doi protoni și doi neutroni. Dezintegrarea gama constă în emiterea unei particule electromagnetice foton de frecvență înaltă, dar nu produce modificarea numărului de protoni sau neutroni.

Fiecare izotop radioactiv are un timp de înjumătățire t½adică timpul care trece până când dintr-o cantitate din acei izotopi rămâne jumătate. Deși dezintegrările radioactive 4 individuale sunt stohastice întâmplătoarese poate determina cu precizie timpul de înjumătățire prin metode statistice. Carbonul radioactiv 14C este unul dintre cei 3 izotopi de carbon.

Potasiu-Argon Dating Metode

Acest izotop se transformă în azot 14N prin emisie de radiație beta. Carbonul radioactiv se formează în straturile superioare ale atmosferei când azotul interacționează cu neutronii veniți din radiația cosmică.

Un atom de azot captează un neutron și pierde un proton, transformându-se astfel în radiocarbon 14Ccare formează 14CO2 dioxid de carbon radioactiv care devine parte din ciclul global al carbonului și ajunge în plante și în animale.

De la elementele tabelului periodic la procesele care creează obiecte cotidiene - acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care ni le poate învăța știința chimiei.

Cea mai mare parte din 14C este absorbit de oceane, ceea ce înseamnă că și organismele din adâncuri conțin radiocarbon. Chiar dacă 14C din biosferă și din oceane se dezintegrează constant, este înlocuit continuu cu altul nou din atmosferă, în consecință cantitatea de radiocarbon din plante și animale și din ocean rămâne aproximativ constantă de-a lungul timpului se numește echilibru izotopic.

Unpicking cause and effect

Așadar, când se dorește datarea unei fosile prin această metodă, este măsurată cantitatea de 14C rămasă în fosilă, este comparată cu cantitatea de 14C aflată într-un material standard și se poate determina timpul trecut de la moartea organismului.

Pentru asta, trebuie să se cunoască rata cu care 14C se dezintegrează, sau timpul de înjumătățire, care este de ani, iar pentru a face o măsurare bună obiectul datat nu trebuie să fie mai vechi de Dacă e mai vechi trebuie folosite metode de dating pământul metode.

Pentru a se determina cât de mult radiocarboneste într-o bucată analizată se pot folosi două metode: detectarea cantității de radiații beta emise sau spectrometria masei accelerate AMS.

De precizat și că există metode de a prelungi perioada de Substanțele care pot fi datate cu carbon radioactiv sunt, printre altele, lemn, turbă, sedimente organice din lacuri, rămășițe de plante, cărbune, cochilii sau corali. Amestecarea rapidă și completă a 14C are loc între rezervoare la nivel global. Rapoartele dintre diferiții izotopi de carbon nu au fost alterate, în afară de alterarea dată de metode de dating pământul 14C dinainte sau după moartea unui organism.

Timpul de înjumătățire al 14C este cunoscut cu acuratețe și cu un nivel ridicat de precizie.

Articole recente

Nivelele naturale de 14C pot fi măsurate cu precizie. Dintre acestea, există o mare încredere printre oamenii de știință că ultimele două sunt îndeplinite, adică timpul de înjumătățire este cunoscut și nivelurile de carbon din prezent sunt măsurate exact.

Primele trei presupuneri pot crea metode de dating pământul, însă.

Descoperirea radioactivității a introdus un alt factor în calcul. După descoperirea inițială a lui Henri Becquerel înMarie și Pierre Curie au descoperit elementele radioactive poloniu și radiu în ; iar înPierre Curie și Albert Laborde au anunțat că radiul produce suficientă căldură pentru a topi propria greutate în gheață în mai puțin de o oră. Geologii și-au dat seama rapid că acest lucru răstoarnă toate presupunerile care stăteau la baza celor mai multe calcule ale vârstei Pământului. Aceștia au presupus că căldura inițială a Pământului și Soarelui s-a disipat constant în spațiu, dar descompunerea radioactivă însemna că această căldură se înnoiește continuu. George Darwin și John Joly au fost primii care au subliniat acest lucru, în

Contaminarea poate fi naturală infiltrare de materiale noi în sedimente vechi sau artificială neatenția arheologilor sau a fizicienilor. Materialele inflitrate pot fi eliminate prin diverse metode, cum ar fi tratarea cu acid pentru a dizolva carbonați mai vechi și cu soluții alcaline pentru a elimina acizi organici.

Totuși, dacă sursa de contaminare are aceeași compoziție ca și eșantionul, separarea se poate dovedi imposibilă. Această problemă rămâne încă și pentru a o diminua se compară unde este posibil cât mai multe eșantioane din situri diferite.

feminist dating blog

Deci când sunt datate rămășițe de plante trebuie ținut cont de cantitatea de 14C din plante, pentru că dacă nu, se va obține o vârstă mai mare decât cea reală. Efectul invers se obține când se datează organisme marine par mai recente decât sunt. În urmă cu mai mult de 30 ani au fost observate discrepanțe între datarea cu 14C și dendrocronologie analizarea inelelor copacilorastfel că datele obținute din datarea radioactivă sunt mai mici decât cele dublați- vă dating. Cauzele variației concentrației din atmosferă nu sunt stabilite, deși există unele propuneri.